กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

พื้นที่รับผิดชอบ

 

 

พื้นที่ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ

อำเภอเมือง 
อำเภอลับแล
อำเภอพิชัย
อำเภอทองแสนขัน
อำเภอท่าปลา

อำเภอน้ำปาด 
อำเภอท่าปลา 
อำเภอฟากท่า
อำเภอบ้านโคกจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1117 ครั้ง