กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนประชานิมิตร  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 351 ครั้ง