กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานสถานการณ์ประจำวัน

สาธารณภัย

กลุ่ม
4/11/2562
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562) เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 2 ชั้น
วันนี้ (วันที่ 21 ตุลาคม 2562) เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ของนายหลั่ง ผาดำ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านหลังดังกล่าวมีผู้อาศัยจำนวน 6 คน ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด สำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ โดยหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือ ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวดง และองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ทั้งนี้จะได้รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเพื่อโปรดทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา

13 รูปภาพ
4 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10372 ครั้ง