กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์

ปภ.อุตรดิตถ์

กลุ่ม
23/9/2562
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์โดยนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน ณ สนามกีฬาหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

7 รูปภาพ
19 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12645 ครั้ง