กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานสถานการณ์ประจำวัน

สาธารณภัย

กลุ่ม
2/9/2562
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 24.00 น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนางสายฝน สาน้อย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 24.00 น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนางสายฝน สาน้อย อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 275/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 คนทรัพย์สินที่เสียหายประกอบด้วย รถยนต์เก๋ง 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา

8 รูปภาพ
9 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10374 ครั้ง