กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์

ปภ.อุตรดิตถ์

กลุ่ม
14/8/2562
การตรวจความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการตรวจความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งหมด 215 นาย ร่วมกันตรวจความพร้อมดังกล่า

6 รูปภาพ
7 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12646 ครั้ง