กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานสถานการณ์ประจำวัน

สาธารณภัย

กลุ่ม
23/7/2562
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านอยู่อาศัย
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านอยู่อาศัย สภาพบ้านไม้ ชั้นเดียว เลขที่ 170 ม.7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก มี นายพงษ์พัฒน์ ศรีบุญเรือง อายุ 42 ปี เป็นเจ้าของบ้าน มีผู้อาศัยทั้งหมด 5 คน ได้แก่
1. นายพงษ์พัฒน์ ศรีบุญเรือง อายุ 42 ปี
2.นางไล ศรีบุญเรือง อายุ 32 ปี(ภรรยา)
3.ด.ญ ดวงรัตน์ ศรีบุญเรือง อายุ 12 ปี(บุตร)
4.ด.ญ.กนกวรรณ ศรีบุญเรือง อายุ 9 ปี(บุตร)
5.นายลัด ศรีบุญเรือง อายุ 27 ปี(ผู้อาศัย)
สภาพบ้านไหม้ทั้งหลัง ความเสียหาย อาทิ เครื่องนอน เครื่อง ใช้ เครื่องมือทางเกษตร(เครื่องตัดหญ้า)
เหตุการณ์ยุติเวลา 13.30 น.
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโคก และ อบต.บ่อเบี้ย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์จะได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
0 รูปภาพ
23 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10371 ครั้ง