กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน

กลุ่ม

กิจกรรมวันรกต้นไม้โลกประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายปรีชา แว่นฉิม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันรกต้นไม้โลกประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ แยกอุตรดิตถ์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 452 ครั้ง