กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน

กลุ่ม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้งและอุทกภัย) ด้านการเกษตร ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก ฟากท่า ทองแสนขัน และอำเภอท่าปลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นางกัญญาณี สุวรรณภักดี หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 449 ครั้ง