กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำวัน

พฤศจิกายน

กลุ่ม

รายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

รายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2867 ครั้ง